מקרה לקוח

תיק 1)

חדר כושר ב-Hungry

מקרה (2)

חדר כושר בהודו

מקרה (5)

חדר כושר ברוסיה

מקרה (4)

חדר כושר במלון בבלארוס

מקרה (3)

חדר כושר בגהן

מקרה (6)

חדר כושר בפולין